Wczytywanie...

Do prawidłowego działania tego serwisu wymagana jest akceptacja plików cookie. Pliki te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie obsługi tych plików.

Artykuły

Jak podnosić efektywność współpracy poprzez zadania zespołowe i gry integracyjne.

Jak na stałe wdrożyć kulturę otwartej komunikacji i współpracy opartej na wartościach firmowych? Jak skutecznie wprowadzić zmiany? Jak podnosić efektywność, motywację i jednocześnie oferować dobry komfort i przyjazne środowisko pracy?

Szereg takich wyzwań i potrzeb biznesowych, obserwujemy w różnych organizacjach, gdzie struktury są bardzo rozbudowane, jak i w mniejszych, gdzie tylko pozornie wydaje się łatwiejsze zarządzanie zespołami.

Zapraszamy do lektury na temat najważniejszych czynników, wpływających na efektywność firmy i sposobach ich osiągania poprzez zadania i gry zespołowe.

Współpraca

100 osób, 1 dzień i jeden cel – poprawa komunikacji i współpracy w firmie.

W jaki sposób praca księgowości wpływa na pracę marketingu, dlaczego dział logistyki powinien kooperować z działem sprzedaży, a kto zrozumie dział produkcji? Tempo pracy czy problemy tam występujące?

Krok po kroku poznajemy jakie działy są zależne od siebie, jak powinny się wspierać i rozumieć. Wnioski przenosimy do zadań, które przygotowujemy na szkolenie, dzięki temu uczestnicy, mogą zaobserwować jak ważny jest każdy dział i każda jednostka w nim pracująca. Scenariusz zadania rodzi też sytuacje kryzysowe, wymagające szybkiej reakcji i podejmowania decyzji w pilnym trybie. Pokazujemy mechanizm, który działa, dzięki zaangażowaniu, wymianie pomysłów i wytrwałej współpracy zespołów.

Nie ważne czy duża czy mała firma, zwykle kiedy spotkamy się na szkoleniu, trener prosi o podzielenie się na zespoły, w kilka sekund mamy zadanie wykonane. Nie jest zaskakujące, że ludzie zwykle łączą się w zespoły w jakich na co dzień pracują. To pierwsze doświadczenie składnia nas do analizy dlaczego tak się dzieje? Docelowo, grupy dokonują rotacji, tak aby uczestnicy mogli doświadczyć możliwości wykonywania poszczególnych zadań z innymi współpracownikami.

W dalszej części realizowane są gry i zadania w wyniku których Uczestnicy wyciągają wnioski, wcielają się w różnorodne role, aby doświadczyć innych wrażeń, a także wyjść poza codzienne schematy działania.

Zadania są w taki sposób skonstruowane, że „wymuszają” na uczestnikach potrzebę łączenia sił. Szybko też pojawiają się wnioski oraz przełożenie na realne sytuacje w firmie.

Odpowiedzialność i zaangażowanie

Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego, czyli odpowiedzialność zespołowa. Kiedy nikt nie zostaje w „tyle”. Kiedy pomoc postrzegamy, jako wspieranie, a nie wtrącanie się i kiedy mamy poczucie, że cel jest jeden. O ile w zespole łatwiej wzbudzić poczucie odpowiedzialności, to w całej organizacji niezmiernie trudno jest sprawić, aby każda jednostka/dział wiedziała, jak ich praca wpływa na efektywność innych zespołów. Odpowiedzialność, a raczej jej brak to jeden z powodów powstawania konfliktów w zespole, który ma wpływ na spadek efektywności.

W sytuacji szkoleniowej, uczestnicy wcielają się inne niż na co dzień role. Pracując „blisko” siebie, szybko mogą zaobserwować błędy czy problemy, które występują w czasie pracy. Inaczej niż w firmie, kiedy nie mamy tak pełnego obrazu. Na szkoleniu uczestnicy odkrywają, że niepowodzenia, opóźnienia często pojawiają się w wyniku niskiego zaangażowania i braku wzajemnego wsparcia.

Ludzie, którzy nie są zaangażowani, nie biorą osobistej odpowiedzialności za realizację celu. W takiej sytuacji rodzi się szereg problemów, które wpływają na niedotrzymywanie terminów i niedostarczanie rezultatów.

Uczestnicy przekładają wnioski na sytuację zawodową, w dyskusji moderowanej przez trenera omawiają czym jest odpowiedzialność jednostki i zespołu, a także, jak poprzez zaangażowanie można wpłynąć na osiągnięcie celu.

Dobra atmosfera

Na szkoleniu zwykle panuje bardzo dobra atmosfera, tylko jak ten klimat na stałe przenieść do codziennej pracy? W zasadzie w większości przypadków, doświadczenia wyniesione z sali szkoleniowej długo wpływają na dalsze funkcjonowanie zespołów. Po eksperymentach współpracy na szkoleniu, ludzie są bardziej otwarci na rozmowy ze sobą, udzielanie pomocy lub proszenie o nią. Obraz sukcesu z wykonanego zadania na szkoleniu, dodaje wiary w moc zespołu i daje chęci i potrzebę wdrażania standardów współpracy.

Zaufanie

W zespołach, w których brakuje zaufania ludzie z rezerwą podchodzą do współpracy. Obawiają się okazywania słabości, nie rozmawiają o błędach i niepowodzeniach. Zadania szkoleniowe, wymuszają na uczestnikach potrzebę wyciągnięcia ręki do kolegi z zespołu. W tej sytuacji jest wszystko jasne, bo wiedzą że pracują nad jednym celem. Tą świadomość interpretujemy na sytuację w firmie, aby uczestnicy mogli zrozumieć i pamiętać, że współpraca oparta na zaufaniu daje podwaliny do osiągnięcia sukcesu. A co z rywalizacją? Występuje zarówno w życiu jak i na szkoleniu, kluczowe jest aby była oparta na zaufaniu i wszystkich prowadziła do jednego celu.

Płynna komunikacja i szacunek

Niedopowiedzenia, domysły, brak dialogu, to częste przeszkody w realizowaniu celu. Nieporozumienia między pracownikami, zwyczajnie powodują, że wolimy pracować samodzielnie, niż w zespole.

Z naszych obserwacji wynika, że częstym powodem zakłóceń, jest brak dialogu, aktywnego słuchania i wyciągania wniosków. Uczestnicy naszych szkoleń, stają przed różnorodnymi wyzwaniami. Wszystkie zadania są nastawione na poszukiwanie rozwiązań, kreowaniu pomysłów i podejmowaniu decyzji. Zadania z pozoru banalne, mocno zagrywają wszystkich uczestników do działania. Ograniczony czas, powoduje, że jednoczą się siły, wybierani są liderzy, powstaje plan działania, uczestnicy pomagają sobie nawzajem – czyli wszystko przebiega tak jak powinna wyglądać praca zgranego zespołu.

Wartości

Bez kodeksu wartości nie da się zbudować silnej i stabilnej firmy. W praktyce, bywa różnie. Często wybrzmiewają na ścianach organizacji, ale pracownicy nie identyfikują się z nimi, lub nawet ich nie znają. O wartościach warto więc rozmawiać i przypominać o nich pracownikom.

Na szkoleniach, uczestnicy oprócz przypomnienia katalogu wartości oraz ich znaczenia, uczestnicy dostrzegają w jaki sposób wpływają one na ich jakość pracy.

Doświadczenia i wnioski ze szkoleń, pozwalają na zwalczenie rutyny w działaniu, wyeliminowaniu wewnętrznych ograniczeń i oporu. Uczestnicy lepiej nastawiają się na współpracę, ich zaangażowanie jest większe, gdyż sukcesy z wykonanych zadań na szkoleniu, pobudzają chęć i wiarę w większe możliwości.

Dowiedz się co możemy zaproponować dla Twojej Firmy.

Tematyka szkoleń:
  • Komunikacja i współpraca w zespole w drodze do osiągania celów.
  • Moc jedności w zespole.
  • Razem gramy, razem wygrywamy - efektywna współpraca między pionami organizacji.
  • Pasja i zaangażowanie w realizację strategii firmy.
  • Komunikacja w organizacji po transformacji.
  • Organizacja w obliczu Klienta – czyli wartość wzajemnego zrozumienia dla lepszych rezultatów i współpracy z Klientami/Partnerami.
  • Kultura pracy w oparciu o wartości firmowe.

Pozdrawiam, Piotr – trener Qprogress