Wczytywanie...

Do prawidłowego działania tego serwisu wymagana jest akceptacja plików cookie. Pliki te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie obsługi tych plików.

Szkolenia

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

W procesie szkoleń, poza praktyczną nauką umiejętności, kładziemy nacisk na kształtowanie postaw uczestników. Uczymy, w jaki sposób skutecznie stosować poszczególne techniki sprzedaży i jak budować długotrwałe relacje z klientami, co przekłada się na wzrost efektywności oraz budowanie zaufania klientów.

 • Skuteczna sprzedaż – warsztaty z technik sprzedaży
  Szkolenie ma na celu praktyczną naukę technik sprzedaży bezpośredniej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej satysfakcji Klientów.
 • Tajemnice sprzedaży przez telefon
  Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności uczestników w prowadzeniu rozmów ofertowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej satysfakcji Klientów. Uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi etapami rozmowy sprzedażowej, poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie jej prowadzenia oraz dowiedzą się jak duże znaczenie ma każdy z jej etapów dla domknięcia sprzedaży.
 • Negocjacje b2b z elementami wywierania wpływu
  Szkolenie ma na celu powiązanie podstawowych narzędzi NLP z klasycznym podejściem do negocjacji biznesowych, w wymiarze komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Uczestnicy otrzymują narzędzia, których używanie pozwala negocjować swobodniej i efektywniej.
 • Zaawansowane negocjacje
  Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, zaznajomienie uczestników ze skutecznymi metodami i technikami negocjacyjnymi oraz sposobami ich świadomego wykorzystywania w procesie negocjacyjnym. W trakcie treningu uczestnicy nabędą umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i przełamywania impasu negocjacyjnego oraz poznają własne zasoby i predyspozycje negocjacyjne.
 • Psychologia sprzedaży
  Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracowników w kontakcie z klientem. W czasie treningu uczestnicy zgłębią psychologiczne tajniki sprzedaży oraz techniki, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy. Poznają również zasady profesjonalnej komunikacji z klientem.
 • Akademia sprzedaży
  Celem treningu jest zapoznanie uczestników z technikami i metodami skutecznej sprzedaży oraz przedstawienie właściwiej postawy i zachowań handlowców. W czasie szkolenia dowiedzą się oni od czego zależy udany proces sprzedażowy, jak go skutecznie przeprowadzić i korzystnie sfinalizować.
 • Sprzedaż w oparciu o typologię osobowości
  Szkolenie ma na celu wzmocnienie motywacji uczestników do osiągania najlepszych rezultatów, nieustannej poprawy jakości pracy oraz ulepszenia własnego stylu komunikacji z klientami, z wykorzystaniem wykorzystanie wiedzy nt. typów osobowości w sprzedaży. W czasie treningu uczestnicy dokonają analizy własnych działań, świadomość ich konsekwencji i wpływu, jaki mają na ostateczny sukces w wyniku sprzedażowym.
 • Sprzedaż w wirtualnym świecie, czyli jak efektywnie prowadzić rozmowy handlowe z klientami w świecie online?
  Celem treningu jest wzmocnienie zaangażowania pracowników firmy w prowadzenie rozmowy/nawiązywanie kontaktu z Klientem oraz sprzedaż w formie zdalnej, wypracowanie postawy otwartości na działania wymuszone przez nową rzeczywistość biznesową i pewności siebie w byciu profesjonalistą w tym zakresie.
 • Analiza potrzeb i zamykanie sprzedaży
  Trening ma na celu zapoznanie uczestników z tajnikami skutecznego finalizowania sprzedaży. W czasie szkolenia poznają oni techniki, których wykorzystanie może okazać się kluczowe w końcowym etapie transakcji. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą potrafili trafnie określać potrzeby klientów, co bezpośrednio wpłynie zarówno na ich skuteczność, jak i satysfakcję samego klienta.