Wczytywanie...

Do prawidłowego działania tego serwisu wymagana jest akceptacja plików cookie. Pliki te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie obsługi tych plików.

Szkolenia

ROZWÓJ OSOBISTY

Wierzymy, że kluczem do sukcesu każdej organizacji jest inwestowanie w rozwój jej najważniejszego kapitału - ludzi. Nasze szkolenia tworzymy tak, aby pobudzać i budować potencjał osobisty uczestników, który jest niezbędnym wsparciem dla skutecznej realizacji celów biznesowych w organizacji

 • Komunikacja interpersonalna w pracy
  Szkolenie poświęcone rozwijaniu umiejętności aktywnego słuchania, poznawaniu i przyswajaniu najważniejszych zasad komunikacji społecznej i interpersonalnej. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli szansę na przećwiczenie codziennych sytuacji zawodowych, związanych ze specyfiką pracy.
 • Efektywne prowadzenie prezentacji
  Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia prezentacji w sposób profesjonalny, efektywny oraz przekładający się na wyniki biznesowe.
 • Wystąpienia publiczne i storytelling
  Celem warsztatu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu wystąpień publicznych oraz poznanie nowych skutecznych technik autoprezentacji i wystąpień, również za pomocą budowania porywających historii.
 • Asertywność i efektywna komunikacja w biznesie
  Celem szkolenia jest zwiększenie pewności siebie uczestników poprzez asertywne myślenie, otwarte prezentowanie swoich racji w biznesie oraz nabycie zdolności efektywnej komunikacji w pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i zachowaniu szacunku dla innych ludzi.
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami
  Szkolenie ma na celu zwiększenie umiejętności w zakresie zarządzania trudnymi emocjami, zapoznanie się z technikami relaksacyjnymi i przećwiczenie ich w praktyce.
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie
  Celem treningu jest poznanie zasad skutecznego planowania czasu i racjonalnego określania priorytetów. W jego trakcie uczestnicy nabędą umiejętności budowania harmonogramu działania, sprawnego przeprowadzania spotkań i/lub zebrań zawodowych oraz poznają narzędzia wspomagające właściwe organizowanie pracy i naukę ich stosowania w praktyce.
 • Wellbeing. Budowanie odporności własnej
  Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą szereg technik, które będą mogli łatwo zastosować, aby czuć się spokojniej i być bardziej zadowolonym. Wiedza na temat funkcjonowania organizmu i psychiki, poprawi również ich perspektywę na stres oraz da poczucie sprawczości w tym obszarze.
 • Trendy przyszłości. Jak się przygotować do nieuniknionych zmian?
  Warsztat to połączenie interaktywnego przeglądu trendów przyszłości, z szukaniem konkretnych rozwiązań dla organizacji czy zespołów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze zjawiska kształtujące teraźniejszość i przyszłość przedsiębiorstwa oraz wypracują m.in. konkretne rozwiązania na wybrane przez siebie wyzwania.
 • Efektywne planowanie i priorytetyzowanie w zarządzaniu czasem home office
  Szkolenie ma na celu zapoznać pracowników ze sposobami na organizację pracy w trybie home office. Uczestnicy dowiedzą się jak właściwie planować i priorytetyzować zadania oraz co robić, aby home office był efektywny.
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
  Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne metody analizowania i rozwiązywania problemów w kreatywny sposób. Będą mieli okazję przeanalizować casy biznesowe i wspólnie wypracować możliwe rozwiązania.
 • Efektywne spotkania biznesowe online
  Szkolenie pokazuje w jaki sposób przygotowywać się i prowadzić spotkania online tak, aby były wartościowe zarówno dla prowadzącego, jak i uczestników.
 • Żeby chciało się chcieć - motywacja jest w nas
  W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się ze sposobami ułatwiającymi utrzymywanie motywacji, nawet w pracy poza biurem. Dowiedzą się również jak poradzić sobie z dystraktorami i w jaki sposób przywrócić spokój, radość i zadowolenie z siebie i swojej pracy.
 • Wywieranie wpływu i argumentacja
  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami i metodami wywierania wpływu oraz perswazji. Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności argumentowania oraz poznają różnicę pomiędzy manipulacją, a wywieraniem wpływu.
 • Psychologia samodyscypliny
  Szkolenie dostarcza wiedzę i umiejętności na temat tego, w jaki sposób dostarczać sobie rozwiązań, a nie wymówek. Uczestnicy dowiedzą się również jak budować skuteczne nawyki oraz wzmacniać własną produktywność.
 • Ja w zmianie
  W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak osiągać założone cele, nie ulegając naturalnemu oporowi, nie wywołując wewnętrznego konfliktu i doprowadzając do zmiany własnej postawy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności przewidywania i radzenia sobie z oporem powstającym wobec wprowadzanych zmian.
 • Inteligencja emocjonalna w komunikacji
  Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom czym są emocje i po co je odczuwamy oraz jak ważna jest empatia w porozumieniu i komunikacji z innymi, w szczególności w czasie pracy zdalnej. Uczestnicy przejdą trening umiejętności rozpoznawania typu osobowościowego drugiej osoby, w celu dostrajania trybu komunikacji i współpracy do jej preferencji.
 • Innowacje w biznesie: myślenie systemowe i change management
  W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać narzędzia myślenia systemowego do projektowania zmian, budowania strategii i rozwoju zespołów. W czasie warsztatu uczestnicy pracują na konkretnych case’ach i przykładach z ich codziennej pracy.
 • Pozytywne myślenie. Kit czy hit?
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematem, przekazanie dawki wiedzy, inspiracji oraz konkretnych narzędzi o tym, w jaki sposób wykorzystywać możliwości mózgu tak, aby świadomie kształtować swoje nastawienie, poprawiać samopoczucie i motywację do pracy.
 • Warsztat o współpracy w zespołowym popychaniu spraw we właściwym kierunku i wyznaczania celów
  Podczas szkolenia uczestnicy doświadczą działania w synergicznym współdziałaniu. Posiądą cały zasób wiedzy oraz technik budowania środowiska dla współdziałania, współtworzenia i udziału w zespołowym sukcesie.
 • Sięgaj dalej -współpraca i komunikacja w zespole
  Szkolenia ma na celu rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w zespole, opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i empatii. W czasie jego trwania uczestnicy uświadomią sobie, że mimo pracy w różnych działach mają JEDEN CEL. Zostaną zapoznani z różnymi stylami komunikacji oraz nauczą się odpowiednio współpracować z każdym z nich.
 • Proaktywność w procesie rozwoju kompetencji
  Podczas szkolenia popracujemy nad sposobami myślenia wpływającymi na postrzeganie rzeczywistości, podejmowane decyzje oraz działania. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie odczytywać płynące informacje oraz w jaki sposób wyciągać właściwe wnioski z błędów.
 • Słucham?! I nie słyszę. Mówię i nie słuchają. Patrzę i nic nie rozumiem. Komunikacja bez uprzedzeń.
  Całość warsztatu jest pomyślana jako sekwencja zabaw i uczących obserwacji, które w dużym obrazie pokażą zasady rządzące dobrą komunikacją, tj. aktywne słuchanie, parafrazowanie, potwierdzanie, feedback i korzyści uwspólniania pojęć językowych, unikanie presupozycji i praca z przekonaniami.
 • Uczenie się i rozwój jako kluczowe kompetencje w nieprzewidywalnie zmiennym świecie
  Podczas szkolenia uczestnicy popracują nad kompetencjami, które pomogą im uczynić pierwszy krok w kierunku utworzenia dobrych praktyk i nawyków związanych z rozwojem. Parafrazując powiedzenie, że szczęśliwi ludzie nie przepracowali w swoim życiu ani jednej minuty, tylko robili to co kochają i za to im płacili.
 • Zarządzanie sobą w zmianie
  Warsztat ma na celu zwiększenie umiejętność przystosowywania się do dynamiki ciągłych zmian, jak również zwiększenie osobistej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych oraz kształtowanie postawy proaktywnej wciągu całego procesie.
 • Zaangażowanie i orientacja na wynik
  Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak myśleć i działać na rzecz realizacji celów firmy oraz jak aktywnie szukać informacji na rzecz poprawy dotychczasowych działań. Zaczną dostrzegać i wykorzystywać umiejętność ciągłego aktualizowania i dostosowywania strategii do swoich działań.
 • Kiedy zmiana staje się szansą
  Szkolenie na inspirujących przykładach pokaże uczestnikom jak zmiana staje się szansą dla wielu firm do zbudowania przewagi konkurencyjnej, zoptymalizowania działania czy innowacji produktowej lub usługowej. Poprzez serię ćwiczeń zapoznają się ze sposobami na zmianę perspektywy, otwartość, elastyczność i wychodzenie poza strefę komfortu tak, aby lęk i opór przed nowym nie przysłonił szans, a pozwolił odkryć możliwości.
 • Efektywność osobista - realizacja celów i podejmowanie działań
  Celem szkolenia jest nauczenie uczestników osiągania założonych celów, bez ulegania naturalnemu oporowi. Podczas warsztatu przećwiczone zostaną praktyczne techniki automotywacji i pozytywnego nastawienia, poprawnego planowania celów oraz wzmocnione zostaną umiejętność brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Analiza transakcyjna w praktyce
  Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie procesy psychologiczne decydują o naszej zdolności do samodzielnego, odpowiedzialnego i proaktywnego działania. Zapoznają się z podstawowymi narzędziami radzenia sobie z sytuacjami generującymi postawy pasywne i prokrastynacje.